ÇALIŞMA KONULARI::..

 • BİYOSENSÖRLER (Kütle Hassas Çeviricili İmmünosensörler, Aflatoksin İmmünosensör, Enzim Elektrotlar, Amperometrik Alkol Elektrot)

 • PLAZMA POLİMERİZASYON TEKNİĞİ (Atmosferik ve Vakum Ortamında Radyo Frekansı Yük Boşalımı, Yüksek Akım Kesikli Işıma Tekniği, Plazma Polimerizasyon Yöntemi ile Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu)

 • BİYOMALZEMELER  Metalik ve Polimerik Biyomalzemelerin Biyolojik Uyumluluk ve Mekanik Özellik Parametrelerinin Geliştirilmesi (Şantlarlar, Diş Plakları, Titanyum / Titanyum alaşım, Cam fiberler vs. )

 • NANO- KAPLAMALAR: Yük Boşalım Tekniği ile Hazırlanan Nano-Kaplamaların Biyomalzeme – Biyosensör - Protein Tutuklama Uygulamalarında Kullanımı 

 • ELEKTROSTATİK EĞİRME YÖNTEMİ: Nanolif Üretimi

İŞ TECRÜBESİ::..

 • Öğretim Üyesi,  Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Ankara, Türkiye (Eylül 2007-)

 • Proje Koordinatörlüğü, ASR Test Cihazları Teknokent Ofis, Hacettepe Universitesi, Ankara, Turkiye, (2006-2007)

 • Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Başkent Universitesi, Biyomedikal Mühendisliği Böl., Ankara, Türkiye, (2006 II.somestri)

 •  

 • Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi  Başkent Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye, (2006 I. Somestri),

 • Araştırma Görevlisi,Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye, (2000-2006)

İDARİ GÖREVLER::..

 • Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği, ERASMUS Koordinatörü, 2008-

  Başkent Üniversitesi, “Mühendislik Fakültesi Enerji Komisyonu” üyeliği, 2008-

  Başkent Üniversitesi “ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” üyeliği, 2009-

TEZLER::..

Biyomedikal Uygulamalarda Akıllı Polimer Kullanılması ve Karakterizasyon Yönteminin Kuartz Kristal Mikro Dengeleyici Sistemler ile Geliştirilmesi, Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2008 (Danışmanlık)

Aflatoksin Tayini İçin Plazma Polimerizasyon Yöntemi ile Kütle Hassas İmmünosensör Hazırlanması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

Sıvı Gıdalarda Alkol Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

..::DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLERE (Ödüller, Yayınlar vs.) ÜSTTEKİ -AKADEMİK- BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ::..