Makale İncelemesi

 

Makale incelemesinde ilk olarak yazarın temelde hangi konuyu incelemeye ve açıklamaya çalıştığı belirtilmelidir. Yazarın neden bu konuda bir makale kaleme almaya ihtiyaç duyduğu da incelenebilir? Yazar bu konuda literatürde bir boşluk mu fark etmiştir ya da daha önce konuyla ilgili olarak ele alınan çalışmaların eksik ya da hatalı olduğunu mu düşünüyor?

 

İncelemede ayrıca yazarın teorik bir çerçevesinin olup olmadığına bakılabilir. Acaba yazar makalesini herhangi bir kavramsal çerçeveye oturtmaya çalışıyor mu?

 

Bunun yanısıra yazarın başlıca araştırma sorularının neler olduğu incelenmelidir. Yazar makalesinde hangi soruların cevaplarını bulmaya çalışmaktadır? Ayrıca soruları cevaplamaya çalışırken hangi metodolojiyi kullandığı analiz edilmelidir. Ayrıca yazarın argümanını savunmak için belirttiği örnekler veya örnek olaylar da incelenmelidir.

 

İncelemede ayrıca yazarın makalede hangi hipotezleri öne sürdüğü ve hangi temel argümanları ispat etmeye çalıştığı belirlenmelidir. Yazar okuyucuya iletmeye çalıştığı anafikirleri makalenin içinde ya da sonuç bölümünde sunmuş olabilir. Yazar izlediği metodolojiyle ve verdiği örneklerle hangi sonuçlara ulaşmaktadır?

 

İncelemede olması gereken bir başka bölüm, sizin makaleyle ilgili değerlendirmenizdir. Sizce makalenin ele aldığı konu incelenmeye değer midir? Yazar argümanlarını başarılı bir şekilde savunmuş mudur? Metodolojisi bunun için uygun mudur? Verdiği örnekler yeterli midir? Dili ve anlatım tarzı açık mıdır? Ayrıca makaleyle ilgili genel değerlendirmelerinizi yazmanız da uygun olacaktır.

 

Ödevlerinizin 1,5 satır aralığı, Times New Roman fontunda ve 12 punto olarak bilgisayarda yazılması gerekmektedir. Ödevlerinizin 3-4 sayfa (1400-1800 kelime) arasında olması gerekmektedir.