Kitap İncelemesi

 

Kitap incelemesinde sizden beklenen, ele aldığınız kitapla ilgili kapsamlı bir analiz yapmanızdır. Kitap incelemesi (book review), kitap özetinden farklı birşeydir. Çalışmanızda seçtiğiniz kitabın genel olarak hangi konuyu ele aldığını, ayrıca özetle hangi bölümlerden oluştuğunu ifade etmeniz gerekmektedir. Ancak bu ödevinizin en fazla bir sayfalık bir bölümünü oluşturmalıdır. Asıl sizlerden beklenen kitabın önemli bulduğunuz ya da eksikliklerini veya hatalarını gördüğünüz kısımlar üzerine vurgu yapmanızdır.

 

Bu çerçevede yazarın neden böyle bir kitap yazmaya ihtiyaç duyduğunu ve literatürdeki hangi boşluğu doldurmaya çalıştığını analiz etmeniz beklenmektedir. Yazarın kitapta ele aldığı araştırma soruları nelerdir? Yazar bu sorulara nasıl cevap aramaya çalışmaktadır? Hangi yöntemleri kullanmaktadır ve hangi örnekleri veya örnek olayları kullanmaktadır?

 

Yazar araştırmasının sonunda hangi temel argümanları ortaya çıkarmıştır? Bir başka deyişle kitabın anafikirleri nelerdir?

 

Kitap incelemesinin önemli bir kısmı sizin kitapla ilgili düşüncelerinizden ve yorumlarınızdan oluşmalıdır. Size göre yazar ele aldığı konuyu iyi bir şekilde inceleyebilmiş midir? Verilen örnekler, sunulan kanıtlar yeterli olmuş mudur? Temel mesajlarını okuyucuya yeterli bir şekilde verebilmiş midir? Kitabın dili ve anlatım şeklini nasıl buldunuz? Bu kitabı kimlerin okumasını tavsiye edersiniz?

 

Özetleyecek olursak kitap incelemesinde, kitabın kısa bir özetinin yanısıra sizin kitapla ilgili değerlendirme ve yorumlarınızın olması beklenmektedir.

 

Ödevlerinizin 1,5 satır aralığı, Times New Roman fontunda ve 12 punto olarak bilgisayarda yazılması gerekmektedir. Ödevlerinizin 5-6 sayfa (2300-2700 kelime) arasında olması gerekmektedir.

 

Kitap incelemeleri konusunda örnekler için lütfen akademik dergilerdeki ilgili kısımlara bakınız.