2009-2010 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

            SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

PROGRAM ADI

HANGİ PROGRAMLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEĞİ

KONTENJAN

Protetik Diş Tedavisi (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

2

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

2

Tıbbi Biyoloji (Doktora)

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakülte lisans mezunu olup;  yüksek lisans derecesini 3.5 ve üstü ortalama ile tıbbi  biyoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji veya temel tıp bilimleri ile ilgili alanlarda  tamamlamış olanlar ile Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunları

2

Halk Sağlığı (Doktora)

Halk Sağlığı Doktora programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,Veteriner Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir. Diğer bölümlerden gelen başvurularda ilgili anabilim dalının kararına uyulur.

2

Tıbbi Biyoloji  Yüksek Lisans

( Tezli )

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakülte lisans mezunları

3

Halk Sağlığı  Yüksek Lisans

( Tezli / Tezsiz )

Halk Sağlığı yüksek lisans programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olanlar. Diğer bölümlerden gelen başvurularda ilgili anabilim dalının kararına uyulur.

5

Egzersiz ve Sportif Performans

Yüksek Lisans

( Tezli / Tezsiz )

Tüm Fakültelerin lisans programları mezunları ( Farklı programdan gelen öğrenciler için 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır )

5

Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans ( Tezli )

Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon  lisans programı mezunları

5

Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları  Yüksek Lisans

( Tezli )

Tıp Fakültesi mezunları, Psikoloji mezunları, Biyomedikal, Biyofizik, Fizik, Akustik, Elektrik  ve Elektronik Mühendisliği mezunları, İşitme Engelliler Lisans Programı mezunları, Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon  lisans programı mezunları

5

Anatomi  Yüksek Lisans

( Tezli )

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon  lisans programı mezunları

2

Hemşirelik  Yüksek Lisans

( Tezli )

Hemşirelik  lisans programı mezunları

5

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans ( Tezli )

Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunları

 

5

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların öncelikle internet yolu ile yapılması ve belgelerin 28 Ağustos 2009 günü saat 17.00’ye kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne  eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 

MÜLAKAT TARİHLERİ

Mülakatlar, 7-8 Eylül 2009  tarihlerinde  yapılacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1.Yüksek lisans programlarına başvuru için, başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES, GRE  en az 610 yada GMAT en az 450 puan  alınmış olması gerekmektedir.

2.Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuru için başvurulan programın puan türünde en az 63 ALES, GRE  en az 649 yada GMAT 475 puan  alınmış olması gerekmektedir.

3.Lisans derecesi ile doktora programına başvuru için lisans eğitimi genel not ortalamasının en az 3.00 ve başvurulan programın puan türünde en az 70 ALES ,GRE en az 685 yada GMAT 500 puan alınmış olması gerekmektedir.

                                          

 

Yüksek Lisans

Doktora ve Farmakoloji Yüksek Lisans

Lisans Diploması ile Doktora

ALES

        55

         63

       70

GRE

      610

       649

     685

GMAT

      450

       475

     500

 

 

4.Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde İngilizce bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar  mülakata alınacaktır.

 

Sınav

İstenen En Az Puan

Yüksek Lisans

Doktora

KPDS

60

70

ÜDS

60

70

TOEFL (CBT)

173

213

TOEFL (IBT)

61

79

IELTS

6

7

CPE

C

B

FCE (ESOL)

C

B

Başkent Üniv. Sınavı

60

-

 

5. Başkent Üniversitesi mezunlarının da, 4 üncü maddede belirtilen yabancı dil baraj puanlarından birine sahip olmaları gerekmektedir. Başkent Üniversitesi İngilizce Sınavı, İngilizce Hazırlık Bölümünce, 2 Eylül 2009 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır. İngilizce sınavına giren yüksek lisans adaylarının sınav sonuçları, internette yayınlanmak suretiyle 3 Eylül 2009 Perşembe günü adaylara duyurulacak, İngilizce sınavını başaranlar mülakata alınacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu (Başvuru Formu internetten doldurulacaktır.)
 2. ALES Belgesinin ya da GRE veya GMAT Belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. Lisans/ Yükseklisans  diplomasının aslı ve fotokopisi
 4. Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da noter onaylı sureti
 5. (Varsa) yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi
 6. Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları Denklik Belgesi
 7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu (Mezun olduğu fakülte ile ilgili anabilim dallarına başvuran Başkent Üniversitesi mezunlarından bu belge istenmez)
 8. Adayın özgeçmişi (Kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler, unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; lisansüstü programa katılma nedenleri ve hedefler belirtilecektir.)
 9. Başvuru ücreti olan 140 YTL´nin, DENİZBANK A.Ş Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANK A.Ş Başkent Ofisinden (Bağlıca Kampusu) 3010-796910-362 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı
 10. İki adet fotoğraf

*Adayların başvuru formlarını internetten doldurduktan sonra, başvurularını Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 3-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında bizzat yapmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez.

 

İLETİŞİM İÇİN
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. km, 06810, ANKARA

Tel: 0312 234 10 10 / 1800-1801

Faks: 0312 234 11 82    e-posta: sbenst@baskent.edu.tr  

 

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

 1. Yüksek Lisans ve Doktora ders ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına, KDV dahil 325 YTL´dir. Diş hekimliği Doktora programında ücretlendirme kredi başına KDV dahil 540 YTL olarak yapılır.
 2. Yüksek Lisans semineri ücreti 975 YTL; Yüksek lisans tez ücreti 1625 YTL; Doktora tez ücreti 975 YTL; Doktora seminer ücreti 975 YTL ; Diş hekimkiği doktora semineri ücreti 1620 YTL; Diş hekimliği doktora tez ücreti 1620 YTL; Dönem Projesi ücreti 1300 YTL olup, bu ücretlere KDV dahildir ve kayıt yaptırılan her yarıyıl ödenmeleri gerekir. Tez uzatma da tez gibi ücretlendirilecektir.İzinli sayılma durumunda da her program için 6 kredi üzerinden ücret ödenecektir.
 3. Bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alınması halinde, ödenmesi gereken ücret, kredi başına KDV dahil 325 YTL olacaktır.

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Enstitü Anabilim Dallarınca açılacak derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için başvuruların kabulü 13 Ekim 2009  günü 17.00’de sona erecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Enstitü programlarında özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için bir lisans programından mezun olmak   gerekmektedir.

2.  Özel öğrencilik başvurularında ALES  puanı aranmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru Formu internetten doldurulacaktır.)

2. Mezuniyet belgesinin  aslı ve fotokopisi

3. 2 adet fotoğraf

4. Başvuru ücreti olan 140 YTL´nin, DENİZBANK A.Ş Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANKA.Ş Başkent Ofisinden (Bağlıca Kampusu), 3010-796910-362 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

 

*Adayların başvuru formlarını internetten doldurduktan sonra, başvurularını Sağlık Bilimleri Enstitüsüne son başvuru tarihine kadar bizzat yapmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

 Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti , kredi başına KDV dahil 325 YTL’dir.